Doelstellingen

De Politieke Partij QUEER is opgericht in augustus 2017 en heeft als doel politiek te bedrijven waarbij:

  • ieder mens met inachtneming van verantwoordelijkheid tegenover medemens en samenleving uiting kan geven aan seksuele geaardheid en gender-identificatie;
  • kunst en cultuur in samenleving sterk bevorderd wordt;
  • ieder mens recht heeft op een waardig bestaan;
  • aan alle inwoners van Nederland kansen worden geboden om een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming.