verkiezingsprogramma Europa

Europa

Landbouwsubsidies afbouwen.

Europees integratieproces geen doel op zich, maar middel voor Nederland om de interne markt te versterken en invloed in de wereld te vergroten.

Brusselse regelzucht aan banden leggen, subsidiariteitsprincipe toepassen.

Voor nationale of lokale publieke dienstverlening zoals gezondheidszorg of sociale woningbouw mag geen Europese aanbesteding gelden.

Begrotingsregels aanpassen om te voorkomen dat Brussel landen dwingt hun economie kapot te bezuinigen.

Snoeien in het woud aan richtlijnen en verordeningen.

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement moeten burgers ook op kandidaten uit andere landen kunnen stemmen.

Macht Europese Raad terugbrengen ten gunste van Europees Parlement.