Feiten en cijfers

De QUEER gemeenschap

De QUEER gemeenschap omvat in Nederland bijna twee miljoen mensen. Tezamen met hun geliefden, kinderen en vrienden hebben we het over een substantieel deel van onze bevolking.
Hieronder treft u informatie over de QUEER gemeenschap aan: aantallen, acceptatie, negatieve reacties en geweld, welzijn en gezondheid.

Kunst en Cultuur

In de afgelopen recessiejaren hebben we in Nederland forse (financiële) offers moeten brengen om er weer bovenop te komen. Nu het weer beter gaat met onze economie, wordt het tijd een aantal bezuinigingen  terug te draaien.
Een antwoord op vragen van de Algemene Rekenkamer geeft – als voorbeeld – een heldere inzage in de kaalslag in de sector Kunst en Cultuur gedurende de eerste vijf jaren van de recessie.