Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

De negatieve reacties hebben invloed op het welzijn en de gezondheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.

Psychische gezondheid

Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders hebben vaker last van psychische klachten en depressie.
Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders hebben twee keer zo vaak emotionele problemen en gedragsproblemen dan hetero’s.
73% heeft te maken met psychische problemen.

Eenzaamheid

Lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen lopen meer riscio op eenzaamheid.
66% van de transgenders is eenzaam; 25% hiervan is zelfs sterk eenzaam.

Suïcidale gevoelens

Van de lesbiennes, homo’s en biseksuelen volwassenen deed 8% een zelfmoordpoging; 50% dacht wel eens aan zelfmoord.
Onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren komen zelfmoordpogingen 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren.
21% van de transgenders deed wel eens een zelfmoordpoging; 69% heeft wel eens overwogen om zelfmoord te plegen.

Werk en inkomen

55+ lesbiennes, homo’s en biseksuelen zijn 2x zo vaak arbeidsongeschikt.
Transgenders hebben vaker geen werk.
Lesbiennes, homo’s en biseksuelen hebben op het werk vaker te maken met intimidatie en burn-out verschijnselen.

(Bron: Movisie )