Standpunten Stemwijzer Amsterdam

Amsterdam moet de erfpacht van de grond volledig afschaffen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Erfpacht is het tafelzilver van Amsterdam. Over de tarieven kan
gepraat worden, maar erfpacht hoort bij Amsterdam.

Het moet gemakkelijker worden om in Amsterdam een referendum te houden.
Standpunt: Oneens
Reactie: Een referendum  is een noodrem. Voor het gewone bestuur van de stad hebben we het systeem van politieke partijen.

De stadsdeelcommissies moeten eigen middelen en bevoegdheden krijgen voor inrichting van de openbare ruimte.
Standpunt: Eens
Reactie: Zonder eigen budget is de stadsdeelcommissie een praatclubje. In de stadsdeelcommissie zitten mensen die de lokale omgeving het beste kennen.

Het aantal coffeeshops moet drastisch worden verminderd.
Standpunt: Oneens
Reactie: Hasj moet vrij verhandelbaar zijn. Wij willen een half miljoen
uittrekken voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het niet meer strafbaar stellen van de handel in en het gebruik van verdovende middelen ook al zou dit leiden tot banenverlies in de criminele sector. De vrijkomende politiecapaciteit kan elders ingezet worden.

Er moet meer cameratoezicht komen.
Standpunt: Eens
Reactie: Vrouwen, zowel bio-vrouwen als transvrouwen, moeten veilig zijn op straat. Bij een dreigende situatie moet een dame zelf de dichtstbijzijnde camera kunnen activeren. Dit verhoogt de pakkans.
Camerabeelden op de openbare weg mogen niet gebruikt worden voor het opsporen van overtredingen alleen voor misdrijven. We willen geen politiestaat.

Er mag meer preventief gefouilleerd worden in Amsterdam.
Standpunt: Oneens
Reactie: Preventief fouilleren is vernederend en ineffectief.

Amsterdam moet raamprostitutie verbieden.
Standpunt: Oneens
Reactie: Prostitutie hoort bij de grote stad. Verbeter de positie van de
sekswerkers en pak mensenhandel en misbruik hard aan.

Gebouwen op eigen grond moeten onder een hoger ozb-tarief vallen dan gebouwen op erfpachtgrond.
Standpunt: Oneens
Reactie: De onroerendezaakbelasting gaat uit van de waarde van het object.
Zowel verhuurde als niet-verhuurde gebouwen worden als gelijkwaardig gezien.
Zo worden ook de gebouwen met en zonder erfpacht als gelijkwaardig gezien.
Dit moet landelijk bekeken worden en niet in Amsterdam apart geregeld worden.

Amsterdam moet een proef doen met de invoering van het basisinkomen.
Standpunt: Eens
Reactie: Eindelijk. Het invoeren van het basisinkomen leidt tot zelfstandiger mensen. Zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte in  1985 al de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen. We zijn nu ruim dertig ar verder.

Het moet makkelijker worden om bij te verdienen naast een bijstandsuitkering.
Standpunt: Eens
Reactie: De overgang van niet werken naar fulltime werken is groot. Werken brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan heel frustrerend als dan driekwart van wat je verdient ingepikt wordt door de overheid.

Er moeten veel meer gesubsidieerde banen komen voor langdurige werklozen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Bij subsidie dreigt het risico dat als de subsidie ophoudt ook de
arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Gesubsidieerde banen wel wenselijk als extra banen in de zorgsector of de kunstensector.

Mensen in de bijstand moeten als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Bijstand is voor de ondersteuning van mensen in nood (en om te
voorkomen dat ze gaan roven en stelen of de prostitutie in moeten en allerlei ziektes verspreiden). Aanvullende voorwaarden zoals een sollicitatieplicht van 12 maanden per jaar of verplicht vrijwilligerswerk doen horen daar niet bij. Vrijwilligerswerk is voor vrijwilligers. En een sollicitatieplicht van een zes maanden per jaar is voldoende.

Amsterdam moet stoppen met regelingen voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Standpunt: Oneens
Reactie: Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land uit. Maar zolang ze hier nog zijn moeten ze een menswaardige behandeling krijgen en juridische bescherming tegen misbruik en uitbuiting.

Er mogen in Amsterdam geen nieuwe moskeeën bij komen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Daar moet je je als gemeente niet mee bemoeien.

Salafistische organisaties mogen geen subsidie van de gemeente krijgen.
Standpunt: Eens
Reactie: Subsidie van de gemeente moet gericht zijn op activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn zonder religieuze propaganda. Amsterdam moet geen steun geven aan activiteiten waarbij op religieuze gronden mannen en vrouwen gescheiden zijn. En heel goed opletten dat er geen steun gegeven wordt aan oproepen tot het gebruik van geweld.

Er moeten meer ‘brede’ middelbare scholen komen die zich richten op alle niveaus, van vmbo tot en met vwo.
Standpunt: Oneens
Reactie: Klassikaal onderwijs is lesgeven aan en orde houden in groepen
leerlingen. Dit werkt het makkelijkste in homogene groepen die op de zelfde manier aanspreekbaar zijn. Voor die paar leerlingen die van schooltype kunnen of moeten veranderen is het voldoende om goede afspraken te maken tussen de scholen. Houd scholen op een menselijke maat van maximaal 400 leerlingen..

De gemeente moet zelf de thuiszorg (hulp in de huishouding) uitvoeren.
Standpunt: Oneens
Reactie: De gemeente blijft verantwoordelijk maar de burgemeester hoeft niet zelf de was te doen.

Er moet een milieu-zone komen voor heel Amsterdam om vervuilende auto’s te weren.
Standpunt: Oneens
Reactie: Misschien een verbod in de binnenstad voor ronkende vrachtwagens, maar niet voor personenauto’s en zeker niet voor oldtimers.

Amsterdam moet stoppen met het werven van toeristen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Amsterdam is een mooie stad. Werf toerisme door de bezuinigingen op kunst en cultuur terug te draaien. Maak Amsterdam een bruisende stad vol kunst en cultuur. Meer geld voor eigentijdse dans omdat die ook voor niet Nederlands sprekende mensen toegankelijk is. Dit draagt bij aan de bekendheid van Amsterdam. Amsterdam als Europese danshoofdstad. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron. Wees daar zuinig op.

De gemeente moet evenementen met dieren verbieden.
Standpunt: Oneens
Reactie: Als je van het circus of de dierentuin houdt kan je daar naartoe gaan.
Als je er niet van houdt dan doe je het niet. De overheid moet toezien op
eventuele dierenmishandeling maar niet zijn burgers voorschrijven wat wel of niet mag.

Bestaande volkstuinparken mogen niet worden bebouwd.
Standpunt: Oneens
Reactie: Het is fijn als je een tijdje een volkstuintje gehad hebt, al was het
maar om inzicht te krijgen in hoe lokale democratie werkt. Maar het is vooraf bekend dat dit een tijdelijk project is.

Het aandeel sociale huurwoningen in nieuwbouw moet groter worden.
Standpunt: Oneens
Reactie: Nieuwbouwprojecten met een percentage sociale huurwoningen (huurprijs maximaal 800 euro) van boven de twintig procent zijn moeilijk rendabel te maken. Verstandig zou zijn om huurwoningen van 800-1200 euro per maand ook onder het sociale huurregime te brengen. Dan is er meer mogelijk.

Straten die zijn vernoemd naar mensen die betrokken waren bij het
kolonialisme moeten een andere naam krijgen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Het verleden is het verleden ook al zijn daar zaken fout gelopen.
Goede voorlichting over wat er toen gebeurde is een betere oplossing.

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen moeten verpleegkundigen,
politieagenten en docenten voorrang krijgen boven asielzoekers met een verblijfsvergunning.
Standpunt: Geen van beide
Reactie: Graag voorrang voor de mensen die de stad hard nodig heeft, liefs ook tijdelijk verhuur bij tijdelijke contracten, maar dan voorrang op
iedereen en niet alleen op de asielzoekers.

De binnenstad van Amsterdam moet autovrij worden.
Standpunt: Oneens
Reactie: De Willibrordgarage heeft een investeringsbudget van 25.000.000 euro en biedt plaats aan ruim 200 auto’s  De prijs van het weghalen van ‘blik op straat’ is dus zo’n 10.000 euro per gewonnen vierkante meter. Dat geld kan beter gebruikt worden. Stoppen met het bouwen van dure parkeergarages en het gelijktijdig weghalen van parkeerplaatsen boven de grond. Maar bewoners van de binnenstad hebben ook hun auto nodig.

Amsterdam moet zich verzetten tegen verdere groei van Schiphol Airport.
Standpunt: Eens
Reactie: Prijsvechters naar minder dichtbevolkte gebieden zodat Amsterdam ontlast wordt.

De gemeente moet zich inzetten voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol.
Standpunt: Oneens
Reactie: Technisch is dat rond station Zuid een hele klus, bovendien kan je het laatste stukje (of het eerste stukje) makkelijk met de trein. Wel moet er een goede verbinding komen met vliegvelden die Schiphol kunnen ontlasten.

De liggelden voor boten in de Amsterdamse grachten moeten fors omhoog.
Standpunt: Oneens
Reactie: Dit is niet het geëigende middel.

Salafistische organisaties mogen geen subsidie van de gemeente krijgen.
Standpunt: Eens
Reactie: Subsidie van de gemeente moet gericht zijn op activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn zonder religieuze propaganda. Amsterdam moet geen steun geven aan activiteiten waarbij op religieuze gronden mannen en vrouwen gescheiden zijn. En heel goed opletten dat er geen steun gegeven wordt aan oproepen tot het gebruik van geweld.

De gemeente moet de verhuur van hele woningen (via websites als Airbnb) verbieden.
Standpunt: Oneens
Reactie: De gemeente moet wel de handhavingskosten bij ordeverstoring kunnen verhalen.

Amsterdammers moeten hun burgemeester rechtstreeks kunnen kiezen.
Standpunt: Geen van beide
Reactie: Voor beide systemen is wel iets te zeggen