Financiële onderbouwing Zandvoort

Financiële verantwoording programma QUEER Zandvoort

(gebaseerd op de begroting 2018)

Wijzigingen

ouderenbeleid

100,000

Extra geld

sociaalcultureeljongerenbeleid

100,000

Extra geld

creatieveenculturelevorming

100,000

Extra geld

kunstencultuur

200,000

Extra geld

sport

40,000

Extra geld

ruimtelijkdomein

parkeren

-600,000

parkeertarievenverhogen met 15%

toerismeeneconomie

recreatieentourisme

100,000

publiekedienstverlening

Raadsondersteuning

100,000

verbeterenkwaliteitraadsbeslissingen

veiligheid

brandweer

100,000

bluswaterdepot

openbareordeenveiligheid

100,000

toezicht

financielemiddelen

belastingenenretributies

hondenbelasting

afschaffen

Onroerendzaakbelasting

belastingverhoging 10%

Toeristenbelasting

belastingverhoging 10%

forenzenbelasting

belastingverhoging 10%

Overzichtfinancien

Zandvoort

Begroting 2018

programma

baten

lasten

netto

SociaalDomein

12,324,600

21,583,600

-9,259,000

RuimtelijkDomein

9,020,000

11,984,000

-2,964,000

ToerismeenEconomie

1,082,000

1,939,000

-857,000

PubliekeDienstverlening

351,000

2,788,000

-2,437,000

Veiligheid

196,000

2,367,000

-2,171,000

FinancieleMiddelen

25,283,000

6,355,000

18,928,000

Totaal

48,256,600

47,016,600

1,240,000

toevoeging reserves

1,241,000

446,000

ontrekkinguit reserves

795,000

49,051,600

48,257,600

1,686,000