Zo denkt de Politieke Partij QUEER over belangrijke dilemma’s

Oppervlaktewater: water super schoon of schoon genoeg?

QUEER vindt schoon en zuiver water belangrijk. Het zuiveren van afvalwater is een kerntaak van het waterschap. Het waterschap moet deze zelf uitvoeren en niet uitbesteden of aan de markt overlaten. QUEER wil dat het oppervlakte water schoon genoeg is om in te zwemmen, zonder gevaar van eigen gezondheid, met of zonder zwembroek. QUEER wil ook dat het water gezuiverd wordt van medicijnresten en drugs.

Waterzuivering: iedereen evenveel betalen of betalen naar (goed) gedrag?

Voor niets gaat de zon op. QUEER wil werken aan een systeem dat de vervuilers van het water (schepen, boeren, bedrijven) en de bebouwde omgeving de rekening krijgen voor hun bijdrage aan de vervuiling. In afwachting van bovengenoemd systeem wordt het tarief voor bedrijven 0,02% van de WOZ-waarde. QUEER is voor een vast bedrag per inwonende gebruiker, inwonende kinderen gratis. QUEER wil de zwaksten in de samenleving ontzien, zolang het om een relatief kleine groep gaat.

Overal bouwen of met water rekening houden?

Wonen, werken en recreƫren langs het water enerzijds en rekening houden met water anderzijds sluiten elkaar niet uit.

Bij extreme regenval of andere oorzaken van aanvoer van water moet het overtollige water snel afgevoerd kunnen worden. Tussentijdse berging in buffergebieden moet worden aangelegd.

QUEER wil kleinschalige drijvende bebouwing (wonen, werken en recreƫren) langs en op het water in deze buffergebieden. Drijvende tuinen en parken kunnen daar bijdragen tot de biodiversiteit van mens, plant en dier.