Bezuinigingen kunst en cultuur

Bezuinigingen op Kunst en Cultuur

 

Om u enig idee te geven van de orde van grootte van de bezuinigingen op Kunst en Cultuur gedurende de afgelopen crisisjaren:

Op 16 april 2015 zond mevrouw dr. Jet Bussemaker, de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  aan de Voorzitter van de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 482, nr. 91) het volgende overzicht van de bezuinigingen over de periode 2011-2015.

Bezuinigingen x € 1 miljoen 2011 2012 2013 2014 2015
Specifieke korting          
Cultuurkaart 4,5 13,1 13,1 13,1
Museaal Aankoopfonds 19,0
Nationaal Historisch Museum 6,0 10,0 12,0 12,0 12,0
Cultuur en ICT/Cultuur en Economie 2,0 2,0 2,0 2,0
Stopzetten Innovatieregeling 3,0 3,0 3,0 3,0
Stopzetten Matchingsregeling 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Stopzetten projecten 4,1
Totaal specifiek 30,0 33,6 40,1 40,1 40,1
Generieke korting(2,2% en 5%) 16,4 37,3 37,2 37,2
Bezuiniging basisinfrastructuur         122,7 122,7 122,7
Totaal bezuiniging cultuur 30,0 50,0 200,0 200,0 200,0
Kasritme volgens regeerakkoord Rutte I 30,0 50,0 100,0 150,0 200,0